99499www威尼斯|首页_欢迎您

99499www威尼斯大厦开展春季树木修剪工作

点击次数:125

4月17日,99499www威尼斯物业有序组织开展春季99499www威尼斯大厦树木修剪工作此次修剪工作,重点针对遮挡监控、电线、路灯以及影响行人、车辆通行等郁闭树冠枝叶进行合理修剪降低大厦安全隐患,保障过往车辆和行人的安全,同时有益树木良好生长,进一步提升绿化景观效果


修剪前:                  修剪后:

]R`_~CG8(_7T{K$WM%56QJG.png

修剪前:                   修剪后:

T67T0)D{0`@S6{D(_{2}PKA.png

修剪前:                  修剪后:

@K)H$JKFI)J1C14]6@VBF6O.png